BIP Gminy Zbójna

Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul.Łomżyńska 64,pokój nr 4, tel. 2140-00-58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- dowody osobiste nowożeńców,
- odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli nowożeńcy urodzeni są poza gminą Zbójna,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona a poprzednie małżeństwo nie było zawarte na terenie gminy Zbójna.
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa – jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową a zgon małżonka nie nastąpił na terenie gminy Zbójna.

Opłaty:

od wniosku o wydanie zaświadczenia 5 zł,
- od załączników 0,50 zł,
- od sporządzenia aktu małżeństwa 75,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu stawienia się.

Inne wskazówki, uwagi:

Strony powinny zgłosić się z wymaganymi dokumentami, jedna ze stron powinna mieć pobyt stały na terenie gminy Zbójna.

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 14:22

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:59
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 14:22
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 829 razy