BIP Gminy Zbójna

Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w uzytkowanie wieczyste

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Wymagane dokumenty

Wniosek użytkownika wieczystego.

Opłaty:

- cena nabycia (w wysokości wynikającej z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego, w terminach wynikających z protokołu z rokowań),
- koszty notarialne ( w dniu sporządzenia umowy w wysokości uzgodnionej
z notariuszem),
- koszty sądowe (po otrzymaniu wezwania z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 3miesięcy.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 14:51

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:32
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 14:51
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 787 razy