BIP Gminy Zbójna

Udzielanie ślubu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul.Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 2140-00-29 wew. 58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

- złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- dowody osobiste nowożeńców,
- odpisy skrócone aktów urodzenia ; jeśli nowożeńcy są urodzeni poza gminą Zbójna,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ; jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona a poprzednie małżeństwo nie było zawarte na terenie gminy Zbójna,
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa – jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową a z zgon małżonka nie nastąpił na terenie gminy Zbójna.

Opłaty:

84,00 zł opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

formalności – niezwłocznie,
czas oczekiwania na udzielenie ślubu - do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Odpisy w/w aktów winny posiadać potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Nowożeńcy powinni stawić się osobiście (razem) w USC.
Opłaty nie pobiera się od pierwszych 3 wydawanych odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Opracował

Zofia Bernard

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 14:11

Data zatwierdzenia

piątek, 26 paź 2007 14:21
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 14:11
Data upublicznienia: piątek, 26 paź 2007 14:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1041 razy
Ilość edycji: 2