BIP Gminy Zbójna

Ulgi uznaniowe i ustawowe przy podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 10 i 13, tel. 214-00-19.
Referat Planowania i Finansów.

Wymagane dokumenty

a)Podanie o zastosowaniu ulg:
- uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia ,
- ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich,
b) Załączniki (w przypadku ubiegania się o ulgę uznaniową), np.:
- zaświadczenie lekarskie,
- zaświadczenie o zarobkach,
- odcinek renty lub emerytury,
- zaświadczenie o padnięciu zwierzęcia,
- opinia rady sołeckiej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 13:21

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:42
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 13:21
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 838 razy