BIP Gminy Zbójna

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 13, tel. 214-00-19.
Referat Planowania i Finansów.

Wymagane dokumenty

- kserokopia aktu notarialnego wraz z oryginałem do wglądu,
- zawiadomienie o zmianie z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Osoby fizyczne zobowiązane są zobowiązane informować o zmianach w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 13:11

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:36
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 13:11
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 911 razy