BIP Gminy Zbójna

Udzielanie pomocy w postaci schronienia, posiłku, odzieży, wyprawki

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 2,
tel. (86) 214-03-30

Wymagane dokumenty

dowód osobisty,
- zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny wspólnie zamieszkałej,
- oświadczenie o stanie majątkowym

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Przyznanie pomocy w postaci schronienia, posiłku, odzieży, wyprawki szkolnej następuje w formie decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży
za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 08:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:43
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 08:52
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 773 razy