BIP Gminy Zbójna

Przyznawanie zasiłków okresowych

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 2,
tel. (86) 214-03-30

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- zaświadczenia o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych,
- udokumentowanie faktu aktywnego poszukiwania pracy oraz wydatków związanych z ochroną lub niepełnosprawnością.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Przyznanie zasiłku okresowego następuje w formie decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży
za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 08:31

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:43
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 08:31
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 785 razy