BIP Gminy Zbójna

Udzielanie zasiłków stałych

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 2, tel. (86)214-03-30

Wymagane dokumenty

dowód osobisty,
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie,
- oświadczenie o stanie majątkowym,
- zaświadczenie o okresach zatrudnienia, za które opłacane

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Przyznanie zasiłku stałego następuje w formie decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży
za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 08:02

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:42
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 08:02
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 813 razy