BIP Gminy Zbójna

Zameldowanie na pobyt stały

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

a) wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzony przez zarządcę budynku w przypadku mieszkań:
– komunalnych,
– spółdzielczych – administrację osiedla,
– własnościowych – akt notarialny;
b) dowód osobisty (z wymeldowaniem z poprzedniego miejsca stałego pobytu),
c) książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 roku życia).

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Przy zameldowaniu w:
a) mieszkaniu spółdzielczym (własnościowym lub lokatorskim)
- główny najemca udaje się do spółdzielni mieszkaniowej, z drukiem zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego pobranym z biura meldunkowego uzyskując potwierdzenie (w formie pieczątki) uprawnień do lokalu,
- następnie składa swój podpis, wyrażając zgodę na zamieszkanie osoby meldującej się,
- z tak potwierdzonym drukiem główny najemca z osobą meldującą się udają się do urzędu,
b) domu lub mieszkaniu hipotecznym (np. wykupione kwaterunkowe):
- idąc do urzędu zabieramy ze sobą odpis z księgi wieczystej (lub aktualny akt notarialny),
- w urzędzie pobieramy druk meldunkowy (na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy),
- formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości złożą swój podpis na druku meldunkowym przed prawnikiem urzędu gminy,
c) mieszkaniu kwaterunkowym:
- główny najemca udaje się z wypełnionym drukiem meldunkowym gdzie otrzymuje potwierdzenie w formie pieczątki, z tak potwierdzonymi dokumentami udajemy się do Urzędu Gminy.Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 15:11

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:59
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 15:11
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 825 razy