BIP Gminy Zbójna

Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

dowód osobisty właściciela lokalu, w którym będzie przebywał cudzoziemiec,
-akt własności lokalu,
-paszport osoby meldowanej (wiza, karta czasowego pobytu cudzoziemca, karta stałego pobytu cudzoziemca),

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Przy zameldowaniu w:
a) domu lub mieszkaniu hipotecznym (np. wykupione kwaterunkowe):
– idąc do urzędu zabieramy ze sobą odpis z księgi wieczystej (lub aktualny akt notarialny),
– w urzędzie pobieramy druk meldunkowy (na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy),
– formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości złożą swój podpis na druku meldunkowym przed pracownikiem urzędu gminy,
b) mieszkaniu kwaterunkowym ( nie wykupione na własność).
- główny najemca udaje się z wypełnionym drukiem meldunkowym gdzie otrzymuje potwierdzenie w formie pieczątki, z tak potwierdzonymi dokumentami udajemy się do Urzędu Gminy.
c) w mieszkaniu zakładowym
- umowa najmu lokalu,
- wniosek o zameldowanie

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 15:04

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:57
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 15:04
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 867 razy