BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

Zbójna, 2012-11-27
Sygnatura akt: UE.271.7.2012Wyjaśnienie (2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

W dniu 26 listopada 2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zamawiający przekazuje zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:

Proszę o modyfikacje zapisów SIWZ polegające na usunięciu wskazanego poniżej fragmentu tekstu
„W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej do poszczególnych składników mienia Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zgoda.

Otrzymują:
­ wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
­ wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 lis 2012 09:56
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2012 10:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 755 razy