BIP Gminy Zbójna

Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”
GMINA ZBÓJNA Zbójna, 22.12.2012 r.


Modyfikacja do SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)


BYŁO:
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy części I, II i III Zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,
przewidywany okres ubezpieczenia
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.
Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2015 r.
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2016 r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ.


JEST:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy części I, II i III Zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,
przewidywany okres ubezpieczenia
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.
Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2015 r.
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2016 r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ.BYŁO:

Tabela nr 5 - Szkodowość w Gminie Zbójna

Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach
Rok Liczba szkód Suma wypłaconych odszkodowań Krótki opis szkód
2010 1 1 245,00 zł uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia
JEST:

Tabela nr 5 - Szkodowość w Gminie Zbójna

Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach
Rok Liczba szkód Suma wypłaconych odszkodowań Krótki opis szkód
2010 1 1 245,00 zł uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia
2011 1 800,00 zł uszkodzenie sprzętu elektronicznego
2012 1 638,00 zł uszkodzenie sprzętu elektronicznego
1 1 675,92 zł OC ppmZamawiający pozostałe warunki zawarte w specyfikacji pozostawia bez zmian.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 09:09
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 09:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1029 razy