BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.
16.08.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Zakład Usługowy B.H.D.,
Stanisław Wróblewski
18-300 Zambrów, ul. Targowa 15
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp.zo.o, 16-420 Raczki, ul. Kolejowa 12
44,02 pkt

2.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, „WODOMEL” Sp. z o.o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Zambrowska 8
-
3. Roboty Ziemne Mirosław Majka, 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3 86,10 pkt
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z o.o., 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3 51,46 pkt
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk
82,23 pkt

6. Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN” Łosiewicz i wspólnicy, Spółka Jawna, 19-203 Grajewo, ul. Magazynowa 9 80,17 pkt
7. MULTIKOM Andrzej Nakielski, 07-409 Ostrołęka, ul. 6-go Września 12 83,64 pkt
8. Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski, 18-100 Łapy, ul. Graniczna 31 82,81 pkt
9. Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. Z o.o., ul. Noniewicza 85c lok. 18, 16-400 Suwałki

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A., 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 7 61,79 pkt
10. MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. Jawna, 02-495 Warszawa, ul. Kajetańska 9 89,12 pkt
11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9 85,07 pkt
12. Konsorcjum
Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Akademicka 18
Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „HYDROTECH”, Bernard Zbigniew Krajewski, 18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 17 90,20 pkt
13. Zakład Usługowy B.H.D. Stanisław Wróblewski, 18-300 Zambrów, ul. Targowa 15 100 pkt
14. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy, 07-410 Ostrołęka, ul. Warszawska 2 84,12 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 14 ofert.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Odrzucono jedną ofertę.
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie odrzucono ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, „WODOMEL” Sp. z o.o.,
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Zambrowska 8.
Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Oferta zawiera rażąco niską cenę, a dokonana ocena wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 sie 2012 09:31
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2012 09:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1317 razy