Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna

Zdjęcie do wiadomości „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”

„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”

4 lut 2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 W dniu 1 lutego 2010r. Gmina Zbójna podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.:"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna"