Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska

Foto nr 2017
Fotogaleria
W dniu 19.08.2014r Gmina Zbójna podpisała umowę na realizacje projektu pod nazwą "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna”. W ramach jego realizacji zostną wykonane instalacje solarne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

 

Projekt  zostanie zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-060/12-00 z dnia 19.08.2014r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014

Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Energia odnawialna: słoneczna.

Całkowity koszt projektu/koszty kwalifikowalne: 2 363 220,73zł.

80% dofinansowania:  1 752 292,85zł.

20% wkład własny:  610 927,88zł.

W wyniku realizacji projektu zamontowano 229 instalacji solarnych. 227 na budynkach mieszkalnych i 2 na budynkach użyteczności publicznej.

 

Fotogaleria