Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NR 02/2024 NA REALIZACJĘ ZADANIA

Foto nr 2582
Fotogaleria
P.N. „REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W KUZIACH” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Zbójna zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Kuziach”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Kuziach.

Dane kontaktowe:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Kuziach

Kuzie 73

18-416 Zbójna

tel. 517 246 503

Dokumentacja postępowania oraz dokumentacja techniczna znajdują się w kancelraii parafilalnej.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w  Kuziach.  Zakres planowanych robót obejmuje:

 1. Demontaż istniejących podłóg z usunięciem warstwy gruntu.
 2. Przygotowanie podbudowy z piasku.
 3. Wykonanie warstwy z betonu z zagęszczeniem.
 4. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej.
 5. Ułożenie izolacji termicznej.
 6. Montaż legarów oraz desek podłogowych.
 7. Usunięcie opaski betonowej wokół kościoła w obrębie cokołu.
 8. Skucie tynków z cokołów.
 9. Oczyszczenie cokołu oraz uzupełnienie spoin.

Prace będą prowadzone na podstawie:

 • decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 208//2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5142.12.2023.II z dnia 24.04.2023r. na prowadzenie robót budowlanych.

Roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Termin składania ofert: 30.07.2024r.

Kuzie, dnia 25.06.2024r.

Elżbieta Parzych – Wójt Gminy Zbójna

Załączniki