Gmina Zbójna

pt, 02 czerwca 2023 Imieniny: Erazma i Marianny

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Statystyka publiczna przez cały rok przeprowadza badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Realizują je ankieterzy,będący pracownikami urzędów statystycznych, poprzez bezpośredni kontakt z respondentami lub telefonicznie.

Dane zebrane w badaniach są ważne dla każdego mieszkańca naszego Kraju,gdyż stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Służą do analizstatystycznych, na ich podstawie powstają opracowania dotyczące różnych dziedzin życia.


Niezwykle ważne jest, by dostarczane informacje były wiarygodne,r zetelne i wysokiej jakości. Uczestnictwo w badaniach jak największej liczby wylosowanych gospodarstw domowych jestkluczowe dla ich efektywności.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż opracowania i analizy statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

2023-05-04 09:14 Opublikował: Admin