Gmina Zbójna

śr, 04 października 2023 Imieniny: Rozalii i Franciszka

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

foto
Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych. W 2022 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem najwięcej turystów w wieku 15 lat lub więcej odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie. Podlaskie pod względem popularności zajmowało 13. miejsce. Najczęstszym kierunkiem podróży zagranicznych mieszkańców Polski w celu wypoczynku, rekreacji lub wakacji były Włochy, Grecja i Chorwacja.
więcej

Zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego

foto
Zgodnie z przepisami ustawy o ekonomii społecznej status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej w postępowaniu administracyjnym. Decydującą rolę odgrywa w tym wypadku inicjatywa podmiotu, który chcąc uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego na gruncie ww. ustawy, zobowiązany jest do złożenia wniosku.
więcej

Akcja sadzenia lasu z Nadleśnictwem Nowogród

foto
Dziękujemy Panu Nadleśniczemu za zaproszenie.
więcej

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Zbójna

foto
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” 2023 rok.
więcej


Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023

foto
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.
więcej

INTERNET.GOV.PL

foto
Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL
więcej

KRUS - wymiar składek na ubezpieczenie za IV kwartał 2023 rok

foto
Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.
więcej

Punkt Doradztwa dla Młodzieży- Projekt pilotażowy pn. Uwierz w siebie - Możesz wszystko

foto
Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dnia 1 września 2023r. rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pn. Uwierz w siebie-Możesz wszystko, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży”.
więcej

Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polske

foto
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
więcej

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

foto
Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.
więcej


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

foto
W związku z tym, iż w okręgu wyborczym w naborze uzupełniającym nie zgłosiła się liczba kandydatów odpowiadająca liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej izby rolniczej Okręgowa Komisja Wyborcza nr 62 w Zbójnej informuje, iż GŁOSOWANIA NIE PRZEPROWADZA SIĘ.
więcej

Podlaskie Centrum NGO

foto
Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.
więcej

XV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

foto
Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.
więcej

Dostępne mieszkanie - program wsparcia

foto
To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniuposiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
więcej


Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Kuziach w roku szkolnym 2022/2023 otrzymała dofinansowanie

foto
do wycieczek jednodniowych do Warszawy: - dla uczniów klas I-III w kwocie 5 000,00 PLN. - dla uczniów klas IV_VIII w kwocie 5 000,00 PLN.
więcej


Dotacja dla Gminy Zbójna z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023

foto
Wczoraj nasza Gmina Zbójna otrzymała czek potwierdzający udzielenie dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Otrzymaliśmy 500 000 zł na modernizację dróg na terenie gminy. Dziękujemy!!!!
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »