ERROR: syntax error at or near "where" LINE 1: update b_bannery set wyswietlen = wyswietlen + where id in ... ^ Gmina Zbójna

Gmina Zbójna

so, 24 sierpnia 2019 Imieniny: Jerzego i Bartłomieja

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 44, zaprasza na zajęcia z gwary kurpiowskiej oraz wykłady z historii Kurpi, które odbywać się będą od września do listopada w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zbójna, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pt. „Śladami historii Kurpi”.


Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 44, prosi o pomoc w zbiórce starych przedmiotów użytku codziennego bądź innych zapomnianych już przedmiotów, sprzętów, narzędzi, które zostaną wykorzystane i udostępnione zwiedzającym w tworzonej Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej w Zbójnej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pt. „Śladami historii Kurpi”.
2018-08-01 09:35 Opublikował: Admin