Gmina Zbójna

śr, 04 października 2023 Imieniny: Rozalii i Franciszka

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

foto
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego", który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
więcej

Wnioski suszowe

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgłoszenie szkód powstałych w wyniku suszy będzie można dokonać za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”
więcej

Ptasia grypa atakuje

foto
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
więcej

Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

foto
Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz
więcej

Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

foto
Poniżej przekazujemy wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawiania sie wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenia akceptacji wilka.
więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

foto
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Białymstoku zaprasza do składania wniosków na wapnowanie powierzchni rolnych.
więcej

« · 1 · »