Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Rolniku skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w KRUS

Foto nr 2571
Fotogaleria
KRUS prowadzi rehabilitacje leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Na rehabilitację leczniczą kieruję się osobę która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji,
  • jest uprawniona do emerytury rolniczej.

 

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza leczącego lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy bądź orzeczenie komisji lekarskiej KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników w:

  • Szklarskiej Porębie
  • Iwoniczu Zdroju
  • Horyńcu Zdroju
  • Kołobrzegu
  • Jedlcu
  • Świnoujściu

W CRR KRUS realizowana jest rehabilitacja lecznicza z zakresu schorzeń układu ruchu,  kardiologicznych oraz po przebytej chorobie COVID – 19.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej KRUS lub na stronie internetowej:  www.gov.pl/krus

 
 

Fotogaleria

Załączniki