Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Remont drogi powiatowej w Dobrym Lesie

Foto nr 2578
źródło: mylomza.pl
Fotogaleria
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży poinformował o zakończeniu remontu drogi powiatowej nr 1889B w Dobrym Lesie

Wykonawcą prac była firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Meblowa 37, 18-400 Łomża, a w ramach inwestycji wykonano:

- remont istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 990m i szerokości 5,0m,

- remont istniejących poboczy o szer. 0,75m poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego,

- remont istniejących zjazdów o nawierzchni z kruszywa szerokości min. 5,0m.

 

Prace remontowe zakończyły się 29.03.2024 r., a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 092 990,73 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 573 000,00 zł,

- wkład własny do inwestycji (Powiat i Gmina Zbójna) w wysokości  519 990,73 zł.

 

Zadanie to realizowane było na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

źródło: mylomza.pl