Gmina Zbójna

pon, 27 stycznia 2020 Imieniny: Jana i Przybysława

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. PHU EX – COMP  ul. Nowogrodzka 3B, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:

1.    łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. PHU EX – COMP  ul. Nowogrodzka 3B, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. LIBRA – PRINT Daniel Puławski  ul. Al. Legionów 114 b, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Ochotnicza Straż Pożarna ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę drukarki laserowej i niszczarki na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę drukarki laserowej i niszczarki na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. KOMPUTERY – SERWIS  ul. Poznańska 28, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę wyżywienia uczestnikom (catering) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom (catering) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Sklep Spożywczo - Przemysłowy, ul. Łomżyńska 39, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1 LIBRA – PRINT Daniel Puławski  ul. Al. Legionów 114 b, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A., ul. Szosa Zambrowska 29b, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na promocję na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na promocję na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Radio Nadzieja, ul. Zawadzka 55, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.

2012-08-30 15:06 Opublikował: Admin