Gmina Zbójna

pt, 01 grudnia 2023 Imieniny: Natalii i Eligiusza

Bezpeńskie psy

Niniejszym informuję, że z przeprowadzonych konsultacji społecznych zorganizowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Łomży z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i mieszkańców wynika między innymi, że poważnym problemem na terenie Gminy Zbójna, zgłaszanym przez mieszkańców jest kwestia wałęsających się psów.

 

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, część psów faktycznie może nie posiadać właścicieli, gdyż została przez nich na przykład porzucona lub same uciekły. Znaczna jednak część wałęsających się psów posiada właścicieli, którymi są mieszkańcy naszej gminy.

W tym miejscu nalezy zaznaczyć należy, że Ustawodawca nałożył na właścicieli psów szereg obowiązków, w tym obowiązek właściwego zabezpieczenia zwierzęcia. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sytuacja, w której właściciel psa dopuszcza, aby jego pies biegał luzem po miejscowości, polach czy lasach jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem, za co, zgodnie z dyspozycją art. 77 kodeksu wykroczeń oraz taryfikatorem mandatów grozi kara pieniężna w wysokości od 50 do 250zł.

W przeszłości, niestety oprócz różnego rodzaju szkód materialnych wyrządzonych przez
niewłaściwie zabezpieczone psy, za które grozi właścicielowi odpowiedzialność finansowa,
zdarzały się także przypadki pogryzienia ludzi przez psy, w tym dorosłych i dzieci. U ofiar
pogryzienia proces leczenia nierzadko przebiegał bardzo, długo i wiązał się ze znacznymi
dolegliwościami bólowymi. W takich przypadkach, niektórzy właściciele psów ponieśli
odpowiedzialność karną za przestępstwa na przykład z art. 157 kk lub 160 kk.

Dbając o życie i zdrowie mieszkańców naszej Gminy, zwracam się do osób posiadających psy o traktowanie ich w sposób odpowiedzialny oraz zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający wyrządzenie jakiejkolwiek szkody.

Jednoczesnieśnie informuję, że w najbliższej przyszłości oraz w terminach późniejszych będą
prowadzone przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Nowogrodzie działania kontrolne, w celu
sprawdzenia sposobu trzymania psów przez ich właścicieli.

Wobec osób, które dopuszczają sie nieprawidłowości będą wyciągane przewidziane prawem konsekwencje.

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

Sławomir Dmoch

2018-03-21 14:53 Opublikował: Admin