Gmina Zbójna

wt, 22 stycznia 2019 Imieniny: Anastazegoi

Rozpoczęcie naboru do projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł.
Dofinansowanie ok. 40,8 mln
Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
• szkolenia i kursy z informatyki,
• szkolenia i kursy z języków obcych,
• kursy kompetencji ogólnych,
• studia podyplomowe.
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os. ( można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego. (Minimum 80 % uczestników projektu) oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).


2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i
powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18+), które mogą same zgłaszać się do Biura Obsługi  zlokalizowanego w każdym powiecie subregionu łomżyńskiego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.
Adresy Biur Obsługi dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym od 15 listopada w dni robocze
(pon.8.30-16.30 ; wt.-pt.7.30-15.30).
Formularze, które wpłyną w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 - utworzona zostaje lista rankingowa. Każde biuro obsługi po zamknięciu listy rankingowej umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą mail/telefon.
W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji z dniem 1 grudnia 2017r.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.
Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.gov.parp.pl ).
Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY_
UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27_ 18-400 ŁOMŻA_
TEL. 86 8156984_

2017-11-16 14:00 Opublikował: Admin