BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Usługa bankowa

wtorek, 10 lis 2015 09:45
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.
Czytaj całość