BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT

piątek, 21 wrz 2012 08:30
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT

piątek, 7 wrz 2012 13:23
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Czytaj całość