BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE Nr 47/17 Wójta Gminy Zbójna z dnia 25 lipca 2017 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.  )  Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zbójna stanowiący załącznik              do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 września 2014 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty przyjęcia do wiadomości
przez pracowników Urzędu Gminy Zbójna.

 

                                                                                                    Wójt  Gminy  Zbójna

                                                                                                      Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 15:02
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2011 15:04
Data edycji: wtorek, 4 lis 2014 13:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1293 razy
Ilość edycji: 2